top of page

Acerca de

Ficta tasarım, 2021 senesinde İzmir'de Yüksek Mimar Hande Berkmen tarafından kuruldu. Ofis, eski Fransız Latincesinde "kurgu" anlamına gelen "ficta" kelimesinden yola çıkarak, her tasarım ürününün bir hikayesi olması gerektiği inancı ile ortaya çıkmış mimari tasarım stüdyosudur.

Ficta, mimari ve iç mekan tasarımdan kentsel tasarıma farklı birçok ölçekte hizmet vermektedir. Tasarım sürecini farklı disiplinlerle işbirliği içerisinde yöneten ofis, kolektif çalışmanın gücüne inanan yapısıyla çeşitli konularda
birçok profesyonelle iş birliği içerisindedir.  Ayrıca, proje uygulama ve kontrollük süreçlerinde de aktif rol almaktadır.

Genç, dinamik, yeni bilgilere açık ve çözüm odaklı bir ekip olan Ficta Design, tasarım süreçlerinin kullanıcı beklenti ve ihtiyaçları ile çevre girdileri doğrultusunda işletilmesi gerektiğine temelden inanmaktadır.

bottom of page